Zasady i warunki strony internetowej

Wprowadzenie

Zasady i Warunki Strony Internetowej, spisane na niniejszej witrynie, regulują twoje użytkowanie naszej Strony Internetowej ResizePixel, dostępnej pod adresem https://www.resizepixel.com.

Korzystając z niniejszej Strony Internetowej, akceptujesz wszelkie zasady i warunki użytkowania na niej przedstawione. Nie możesz korzystać z tej Strony Internetowej, jeśli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z niniejszych Warunków i Zasad.

Prawa do własności intelektualnej

Z wyjątkiem treści przesyłanych przez Ciebie na niniejszą Stronę Internetową, zgodnie z tymi Zasadami, serwis ResizePixel i/lub jego licencjodawcy są właścicielami i mają pełne prawa do wszelkich treści oraz własności intelektualnych znajdujących się na niniejszej Stronie Internetowej.

Otrzymujesz licencję ograniczoną, która upoważnia jedynie do przeglądania materiałów dostępnych na tej Stronie Internetowej.

Ograniczenia

Szczególnie zabrania się następujących działań:

Twoje treści

Treści wysyłane na tę Stronę nie mogą naruszać żadnych licencji stron trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityka Prywatności.

Oprogramowanie stron trzecich

ResizePixel może korzystać z oprogramowania stron trzecich, które jest dostępne na licencjach open source lub wolnego oprogramowania, oraz dla którego ResizePixel jest zobowiązany do podania informacji o autorstwie. Prosimy zwrócić uwagę na następujące Informacje Prawne Stron Trzecich.

Brak gwarancji

Niniejsza Strona jest zapewniona tak, jak rzecz się ma, z uwzględnieniem wszelkich wad, a serwis ResizePixel nie przyjmuje zażaleń ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju dotyczących niniejszej Strony Internetowej i materiałów na niej zamieszczonych. Co więcej, żadna informacja opublikowana na tej Stronie Internetowej nie powinna być interpretowana jako doradzanie tobie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis ResizePixel, jego właściciele, kierownicy i pracownicy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności prawnej wynikającej z twojego użytkowania niniejszej Strony Internetowej.

Zmiany w warunkach

Serwis ResizePixel ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Zasadach w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkując tę Stronę Internetową, zobowiązujesz się regularnie zapoznawać się z niniejszymi Zasadami.

Pełna treść umowy

Niniejsze Zasady stanowią kompletną umowę pomiędzy ResizePixel a Tobą w odniesieniu to twojego użytkowania tej Strony Internetowej, która zastępuje wszelkie poprzednie umowy.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Zasady będą rozpatrywane w świetle prawa obowiązującego na Ukrainie, a Ty podlegasz pod jurysdykcję ukraińskich sądów rejonowych w razie potrzeby rozwiązania jakichkolwiek sporów.