Algemene voorwaarden Website

Inleiding

De algemene voorwaarden die op de webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van onze Website ResizePixel. De voorwaarden van de Website zijn toegankelijk voor iedereen op https://www.resizepixel.com.

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met het accepteren van alle algemene voorwaarden die hier staan geschreven. Indien u niet met deze algemene voorwaarden akkoord gaat, moet u deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

In tegenstelling tot de inhoud die u op deze Website upload, is ResizePixel en/of haar licentiegevers eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die op deze Website staan.

Aan u wordt een beperkte licentie verleend met als doel dat u alleen het materiaal kunt bekijken dat op deze Website staat.

Beperkingen

Het is voor u met name verboden om:

Uw inhoud

De inhoud die op deze Website wordt geüpload, mag geen inbreuk maken op licenties van derden.

Uw privacy

Gelieve onze Privacybeleid te lezen.

Software van derden

ResizePixel kan gebruikmaken van software van derden die beschikbaar is onder open source- of gratis softwarelicenties en waarvoor ResizePixel een toeschrijving moet verstrekken. Let op het volgende Juridische Mededelingen van Derden.

Geen garanties

Deze Website wordt verstrekt zoals deze is, met alle gebreken van dien. Daarnaast staan er op ResizePixel geen representaties of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of met betrekking tot de materialen die op deze Website staan. Bovendien mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als een advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is ResizePixel of een van de eigenaren, directeuren en werknemers aansprakelijk voor iets dat voortvloeit uit uw gebruik van deze Website.

Wijziging algemene voorwaarden

ResizePixel heeft toestemming om deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Bovendien wordt van u verwacht dat u, door gebruik te maken van deze Website, deze Voorwaarden regelmatig bestudeert.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ResizePixel en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website. Bovendien vervangen deze voorwaarden alle voorgaande overeenkomsten.

Toepasselijkheid recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Oekraïne. Bovendien onderwerpt u zich aan de jurisdictie van de staatsrechtbanken in Oekraïne voor de beslechting van eventuele geschillen.